Πολύποδες στομάχου

Πολύποδες είναι μικρά καλοήθη ογκίδια που βρίσκονται στο στομάχι, περίπου στο 2% των γαστροσκοπήσεων. Τις περισσότερες φορές αποτελούν τυχαίο εύρημα σε γαστροσκόπηση για άλλα συμπτώματα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολυπόδων, περίπου 70%-90%, ανήκει στους πολύποδες του θόλου (fundic gland polyps). Σπανιότεροι είναι οι υπερπλαστικοί πολύποδες, που παρουσιάζουν δυσπλασία σε ποσοστό 5-19% και ακόμη σπανιότεροι τα αδενώματα, που είναι προ-καρκινωματώδεις βλάβες.

Αν και οι γαστρικοί πολύποδες εμφανίζονται αρχικά ως καλοήθη μορφώματα, λόγω του έστω και μικρού κινδύνου εξαλλαγής πρέπει να αφαιρούνται. Από τον κανόνα εξαιρούνται οι πολύποδες τύπου θόλου.

Οι πολύποδες εμφανίζουν μερικές φορές φλεγμονή ή διαβρώσεις, αλλά σπάνια θα αιμορραγήσουν.

Αίτια

Αιτίες για δημιουργία γαστρικών πολυπόδων αποτελούν η χρόνια γαστρίτιδα από ελικοβακτηρίδιο, η μεγαλύτερη ηλικία, κληρονομικά αίτια, η χρήση PPIs και αυτοάνοση γαστρίτις.

Τα αδενώματα υποτροπιάζουν μετά την αφαίρεση σε ποσοστό 2.5%, γι αυτό και χρειάζεται συστηματική, μακροπρόθεσμη παρακολούθηση με γαστροσκόπηση. Οι υπερπλαστικοί πολύποδες και τα αδενώματα μπορεί επίσης να συνδέονται με εντερική ή εξωεντερική νεοπλασία.

Γενικότερη διερεύνηση του ασθενούς μετά από αξιολόγηση, είναι επιθυμητή σε κάποιες περιπτώσεις.