ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο ασθενής είναι ο πιο σημαντικός επισκέπτης στο Κέντρο μας.

Δεν εξαρτάται από εμάς.
Εμείς εξαρτώμαστε από αυτόν.

Δεν αποτελεί μία καθυστέρηση στη δουλειά μας.
Είναι ο σκοπός της δουλειάς μας.

Δεν είναι ένας ξένος στο χώρο εργασίας μας.
Είναι μέρος της.

Δεν του κάνουμε χάρη να τον υπηρετούμε.
Μας κάνει χάρη δίνοντάς μας την ευκαιρία να το κάνουμε.

Kenneth B. Elliott

<strong>Γιώτα</strong>
ΓιώταΕιδικά καθήκοντα
<strong>Δήμητρα</strong>
ΔήμητραΝοσηλευτική υποστήριξη
<strong>Βάσω</strong>
ΒάσωΥποδοχή