Λειτουργικές δοκιμασίες χοληδόχου κύστης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η χορήγηση χολοκυστοκινίνης και η διενέργεια ραδιοϊσοτοπικής μελέτης κένωσης της χοληδόχου κύστης.

Η μέθοδος εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασθενών με συμπτώματα από τη χοληδόχο κύστη και αρνητικά ευρήματα στον υπερηχογραφικό έλεγχο.