Δοκιμασία αναπνοής για την ανίχνευση παρουσίας του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Η δοκιμασία αναπνοής για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (INFAI test) αποτελεί μια διαγνωστική μέθοδο για τον έλεγχο της παρουσίας στο στόμαχου του μικροοργανισμού. Άλλες διαγνωστικές μέθοδοι είναι η δοκιμασία σε δείγμα κοπράνων και ο έλεγχος παρουσίας αντισωμάτων στο ορό αίματος (λιγότερο αξιόπιστη).

Η δοκιμασία αναπνοής χρησιμοποιείται τόσο σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνει για πρώτη φορά έλεγχος όσο και σε περιπτώσεις που χρειάζεται επανέλεγχος, για να διαπιστωθεί αν έχει εκριζωθεί, μετά από λήψη της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής.

Αν έχετε απορίες ή κάποιο ειδικό πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον ιατρό.

 • Για τη διενέργεια της εξέτασης απαιτείται νηστεία τουλάχιστον 6 ωρών και για το λόγο αυτό είναι προτιμητέα η εξέταση το πρωί.
 • Αν λαμβάνεται φάρμακα για σακχαρώδη διαβήτη, ενημερώσετε τον ιατρό.
 • Για τουλάχιστον 4 εβδομάδες δεν πρέπει να έχετε λάβει αντιβιοτικά.
 • Για τουλάχιστον 2 εβδομάδες δεν πρέπει να έχετε λάβει σκεύασμα που ελαττώνει την έκκριση των γαστρικών οξέων.
 • Η διαδικασία δεν είναι επώδυνη ούτε επεμβατική και διαρκεί 30 – 40 λεπτά.
 • Την ημέρα της εξέτασης να έχετε μαζί σας ένα κουτάκι με φυσικό χυμό πορτοκάλι (θα χρειαστεί κατά την εξέταση να καταναλώσετε  200mL).
 • Η εξέταση διενεργείται σε θέση ανάπαυσης.
 • Μετά από την εξέταση μπορείτε να επιστρέψετε στις συνηθισμένες σας δραστηριότητες.
 • Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με την εξέταση, ωστόσο αν παρατηρήσετε κάτι, ενημερώστε τον ιατρό.
 • Η εξέταση είναι κατάλληλη για άτομα ηλικίας άνω των 12 ετών.
 • Ενημερώστε τον ιατρό αν πάσχετε από γαστρίτιδα, αν λαμβάνετε φάρμακα ή αν έχετε υποβληθεί σε γαστρεκτομή.
 • Η δοκιμασία δεν αναμένεται να έχει βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή θηλασμού, ωστόσο πρέπει να ενημερώσετε τον ιατρό, ιδιαίτερα αν πρόκειται να ακολουθήσει θεραπεία με σκοπό την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου.
 • Η δοκιμασία δεν αναφέρεται να έχει επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
 • Αν έχετε προμηθευτεί το κιτίο της εξέτασης, να το υποθηκεύσετε σε μέρος με θερμοκρασία μικρότερη από 250 C και πάντα μακριά από παιδιά και να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης του.