Κινητικότητα πεπτικού

motilityΟι λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού συστήματος αποτελούν όλο και συχνότερη αιτία, για την οποία πολλοί ασθενείς αναζητούν βοήθεια, ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώς. Στην ομάδα αυτή των παθήσεων υπάγονται μεταξύ άλλων το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η λειτουργική δυσπεψία, ο λειτουργικός καύσος, η αίσθηση κόμβου στο λαιμό, ο λειτουργικός μετεωρισμός και το λειτουργικό κοιλιακό άλγος. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε τμήμα του πεπτικού σωλήνα μπορεί να συμμετέχει σε λειτουργικά προβλήματα, ενώ δεν είναι σπάνια η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός τμημάτων. Παράλληλα μπορούν να συνυπάρχουν λειτουργικές διαταραχές και από άλλα όργανα ή συστήματα, όπως για παράδειγμα οσφυαλγία, κεφαλαλγία και σύνδρομα χρόνιου πόνου.

Για τη διάγνωση των διαταραχών αυτών χρειάζονται δεδομένα από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο, διενεργούνται εξειδεικευμένες εξετάσεις, για να αποσαφηνιστούν τα αίτια. Στο ΑΔΡΙΑΝΙΟ κέντρο αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον διερεύνηση, έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η 24-ωρη φορητή μελέτη της οξύτητας και αντίστασης (εμπέδησης) του οισοφάγου (εμπεδησιομετρία), την εξέταση των πιέσεων που αναπτύσσονται στον οισοφάγο (μανομετρία οισοφάγου υψηλής ανάλυσης), αλλά και των αντίστοιχων στο ορθό (μανομετρία ορθού).

Οι πληροφορίες από αυτές τις μελέτες, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα και τις υπόλοιπες εξετάσεις, οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενούς, που συχνά ταλαιπωρείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αντιμετώπιση των λειτουργικών παθήσεων απαιτεί στενή συνεργασία ασθενούς και ιατρού. Επιπλέον υπογραμμίζει τη σημασία που έχει στη θεραπευτική, η σχέση και η σωστή επικοινωνία μεταξύ πάσχοντος και θεράποντος.

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΑΔΡΙΑΝΙΟ;

Tο κέντρο διαθέτει έμπειρους συνεργάτες ιατρούς και χώρο ειδικά διαμορφωμένο με σύστημα μανομετρίας High Resolution τελευταίας γενιάς.

Η σημασία της ποιότητας Υψηλής Ευκρίνειας (High Resolution) των εργαλείων μέτρησης

Μία σημαντική μέθοδος μελέτης και διάγνωσης των παθήσεων του πεπτικού συστήματος, είναι η μέτρηση των πιέσεων μέσα στα διάφορα τμήματά του. Η εξέταση των πιέσεων που αναπτύσσονται εντός του αυλού του οισοφάγου ή του ορθού απαιτεί κατάλληλα όργανα μέτρησης. Τα όργανα αυτά μετατρέπουν τις πιέσεις σε σήματα, τα οποία καταγράφονται. Τα σήματα αυτά, με τη σημερινή τεχνολογία, ψηφιοποιούνται και μετατρέπονται σε γραφικές παραστάσεις και χρωματιστές εικόνες. Τα παλαιότερης τεχνολογίας όργανα είχαν σχετικά λίγους αισθητήρες πίεσης, με αποτέλεσμα ορισμένες διαταραχές να μην ήταν δυνατόν να καταγραφούν.

Με το πέρασμα των χρόνων έγινε φανερό ότι περισσότεροι αισθητήρες πίεσης έδιδαν περισσότερες πληροφορίες. Αυτές ωστόσο ήταν δύσκολο να εκτιμηθούν γραφικά. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε η τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας (High Resolution), η οποία βασίζεται στον αυξημένο αριθμό αισθητήρων πίεσης και χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό για τη χρωματική και τρισδιάστατη απεικόνιση. Με αυτόν τρόπο δημιουργούμε «χάρτες πιέσεων» του οργάνου που εξετάζεται και ταξινομούμε πλέον τις διαταραχές με νεότερα συστήματα. Τα τελευταία αναπτύχθηκαν με βάση την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας (High Resolution).

Στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου, αλλά και σε πολλές χώρες της Ασίας η χρησιμοποίηση συστημάτων μέτρησης των πιέσεων στον οισοφάγο με την τεχνολογία High Resolution, αποτελεί την καθιερωμένη πρακτική. Αυτού του είδους την τεχνική, σε συνδυασμό με μοντέρνο λογισμικό, χρησιμοποιούμε στο ΑΔΡΙΑΝΙΟ κέντρο, για την αξιόπιστη και επικαιροποιημένη διάγνωση και ταξινόμηση των κινητικών διαταραχών του πεπτικού συστήματος.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.  Αυτές είναι άκρως απαραίτητες για την εκτίμηση της αναγκαιότητας παρεμβάσεων, είτε πρόκειται για ενδοσκοπικές ή για χειρουργικές επεμβάσεις ή φαρμακολογική θεραπεία. Επιπλέον είναι χρήσιμες και για την πρόγνωση της πορείας ή την εκτίμηση της κατάστασης του οισοφάγου μετά από τις παρεμβάσεις.

Για την αξιολόγηση δύσκολων περιπτώσεων γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης, στο ΑΔΡΙΑΝΙΟ χρησιμοποιούμε μοντέρνα συστήματα 24ωρης καταγραφής των μεταβολών της οξύτητας (pH & πεχαμετρία), αλλά και της ηλεκτρικής αντίστασης (εμπέδηση & εμπεδησιομετρία).  Ως αποτέλεσμα λαμβάνουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες, τόσο για την οξύτητα των παλινδρομούντων στοιχείων (όξινα, ασθενώς όξινα ή αλκαλικά) όσο και για τη φύση τους (αν δηλαδή πρόκειται για υγρά, αέρια ή μεικτά στοιχεία).

Ανάλυση μελέτης μανομετρίας υψηλής ευκρίνειας (High Resolution)

Με τις πληροφορίες αυτές τεκμηριώνεται η σχέση και συσχέτιση των επεισοδίων παλινδρόμησης με τα συμπτώματα. Έτσι είναι δυνατό να αποδειχθεί η ύπαρξη γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και εκτιμηθεί η επάρκεια των χορηγούμενων φαρμάκων, η ανάγκη χορήγησης ή διακοπής φαρμάκων ή άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως π.χ. χειρουργικής επέμβασης.

Η εκτίμηση της λειτουργικότητας του ορθού-πρωκτού με την τεχνική της μέτρησης πιέσεων (μανομετρία), προσφέρει πληροφορίες που δίνουν στον θεράποντα πληρέστερη εικόνα για το πρόβλημα υπό διερεύνηση. Η παρουσία πολλαπλών αισθητήρων στα συστήματα μέτρησης, όπως σε αυτά που χρησιμοποιούμε στο ΑΔΡΙΑΝΙΟ, μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τη διαγνωστική ικανότητα και την πρόσληψη πληροφοριών, σε διαφορετικά τμήματα του ορθού και του πρωκτού.