Ορθοσκόπηση / Σιγμοειδοσκόπηση

Είναι περιορισμένη κολονοσκόπηση. Χρησιμοποιείται όταν γνωρίζουμε την διάγνωση και θέλουμε απλώς να παρακολουθήσουμε την πορεία μιάς νόσου, ή όταν μας ενδιαφέρει η εξέταση του εντέρου μόνον χαμηλά.

Η ορθοσκόπηση εξετάζει τα κατώτερα 10-15εκ του παχέος εντέρου και η σιγμοειδοσκόπηση περί τα 50-60εκ ή περίπου το 1/3 του παχέος εντέρου. Υπάρχει δυνατότητα λήψης βιοψιών ή αφαίρεσης πολυπόδων όπως και στην κολονοσκόπηση.

Προετοιμασία

Η προετοιμασία που απαιτείται είναι συνήθως δύο ενέματα (υποκλυσμοί) και γίνεται ως επί το πλείστον χωρίς καταστολή (μέθη) επειδή δεν πονάει.

Υπάρχει δυνατότητα καταστολής αν υπάρχει πόνος ή αν το ζητήσει ο ασθενής.

Χρειάζεστε ορθοσκόπηση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες.