Ενδοσκοπική κάψουλα

Στην διερεύνηση προβλημάτων του πεπτικού συστήματος την πρώτη θέση κατέχει η ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση/κολονοσκόπηση). Η επιλογή της στηρίζεται στο ότι είναι η εξέταση που παρέχει άμεση όραση στα προβλήματα και δίνει τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης, όταν είναι αναγκαίο.

Η συνήθης (απλή) ενδοσκόπηση μπορεί να ερευνήσει περίπου το ανώτερο 1,5μ και το κατώτερο 1,5μ του πεπτικού σωλήνα. Μέσα στα τμήματα αυτά μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για την πλειοψηφία των παθήσεων του πεπτικού συστήματος. Μερικές φορές όμως η απάντηση στο πρόβλημα βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία, δηλαδή στα υπόλοιπα 6 περίπου μέτρα του λεπτού εντέρου. Σ’αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει μία ενδοσκόπηση με εντεροσκόπιο (push enteroscopy) ή συχνότερα εντεροσκόπηση με ενδοσκοπική κάψουλα.

Η κάψουλα είναι λίγο μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες κάψουλες φαρμάκων. Έχει μία φωτεινή πηγή με αυτονομία που διαρκεί λίγες ώρες, ένα φακό και ένα μηχανισμό ασύρματης αποστολής εικόνων. Ο ασθενής καταπίνει την κάψουλα με λίγο νερό. Οι εικόνες που καταγράφει αποστέλλονται αμέσως σε ένα καταγραφέα μεγέθους παλάμης, που ο ασθενής φορά γύρω από τη μέση του. Μετά από το τέλος της εξέτασης η οποία διαρκεί 7-9 ώρες περίπου, οι εικόνες μεταφέρονται σε έναν υπολογιστή. Εκεί αναλύονται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, ώστε να εντοπισθούν τυχόν προβλήματα. Η ανάλυση μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Προετοιμασία

Η χρήση της κάψουλας απαιτεί κάποια προετοιμασία από πλευράς του ασθενούς και λίγη υπομονή. Η εξέταση αυτή είναι αρκετά ακριβή και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται όταν η διάγνωση δεν είναι εφικτή με άλλους τρόπους, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει. Η διαδικασία απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο χώρο της εξέτασης καθ’ όλη τη διάρκεια της.