Εντεροσκόπηση

Είναι εξέταση που στοχεύει στη διερεύνηση του λεπτού εντέρου και των παθήσεων του. Πραγματοποιείται με ένα όργανο λεπτό όπως το γαστροσκόπιο αλλά αρκετά μακρύτερο. Ο στόχος είναι να ελεγχθεί το λεπτό έντερο όσο πιο βαθιά είναι δυνατόν. Επειδή το λεπτό έντερο είναι πολύ μακρύ (περί τα 6 μέτρα), δεν υπάρχει όργανο αρκετά μακρύ για να ολοκληρώσει την εξέταση. Ετσι το εντεροσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από το στόμα είτε από τον πρωκτό, για να εξετάσει ένα σημαντικό τμήμα του λεπτού εντέρου, αλλά ποτέ ολόκληρο.

Συνήθεις λόγοι για την εξέταση είναι:

  • Διερεύνηση αναιμίας
  • Ανεξήγητες διάρροιες
  • Διερεύνηση πολυπόδων ή όγκων
  • Υψηλός αριθμός λεμφοκυττάρων
  • Ανεξήγητη δυσαπορρόφηση τροφών

Η εξέταση από το στόμα προς το ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου γίνεται όπως η γαστροσκόπηση. Διαρκεί όμως πιο πολύ, μερικές φορές και περισσότερο από μία ώρα. Ελέγχεται ένα σημαντικό τμήμα της νήστιδος (αρχικό τμήμα του λεπτού) και υπάρχει δυνατότητα για καυτηριασμό βλαβών.

Η διαδικασία είναι παρόμοια και όταν η εντεροσκόπηση χρησιμοποιηθεί αντίστροφα, δηλαδή από το παχύ έντερο προς το κατώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου. Το ενδοσκόπιο εισέρχεται μέσω της ειλεοτυφλικής βαλβίδας μέχρι το σημείο που είναι εφικτό.

Αν και η εξέταση γίνεται με μέθη, σπάνια γίνεται κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, οπότε με τη βοήθεια του χειρουργού μπορεί να ελεγχθεί μεγαλύτερο τμήμα του λεπτού εντέρου. Νεώτερες τεχνικές εντεροσκόπησης όπως η χρήση σπιράλ (spiral enteroscopy), η εντεροσκόπηση με μονό μπαλόνι (single balloon enteroscopy) ή διπλό μπαλόνι (double balloon enteroscopy) βελτιώνουν το εξεταζόμενο μήκος, αλλά εις βάρος του χρόνου εξέτασης, ο οποίος αυξάνει κατά πολύ. Επίσης συχνά γίνονται με αναισθησία και όχι μέθη με αποτέλεσμα να μην έχουν διαδοθεί ευρέως.

Η εντεροσκόπηση με κάψουλα είναι πιο αποδεκτή αν και πιο ακριβή και χρησιμοποιείται όπου η συμβατική εντεροσκόπηση δεν δίνει απαντήσεις.