Ενδογαστρικό μπαλόνι

Είναι ένα μπαλόνι το οποίο χρησιμοποιείται σε ορισμένους ασθενείς, για απώλεια σωματικού βάρους. Οι συνήθεις ενδείξεις είναι μικρού έως μετρίου βαθμού παχυσαρκία, σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος. Μερικές φορές τοποθετείται σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού παχυσαρκία, ώστε οι ασθενείς μετά από κάποια απώλεια βάρους, να γίνουν κατάλληλοι για χειρουργική αντιμετώπιση. Αντενδείξεις αποτελούν η μή-συμμόρφωση ή συνεργασία του ασθενή, συστηματικές παθήσεις όπως αναπνευστική ανεπάρκεια και χρήση κάποιων φαρμάκων.

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση γίνεται ενδοσκοπικά κατά τη διάρκεια γαστροσκόπησης. Για να εκπτυχθεί πλήρως, πρέπει να γεμίσει με χρωματιστό νερό.

Το μπαλόνι συνήθως διατηρείται στο στομάχι για 6 περίπου μήνες. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα άν και για μερικούς η ναυτία και οι έμετοι αποτελούν επίμονη ενόχληση. Ο ασθενής μπορεί να καταναλώνει τις περισσότερες τροφές.

Αφαίρεση

Η αφαίρεση γίνεται επίσης ενδοσκοπικά. Μετά την αφαίρεση μπορεί να επανατοποθετηθεί, εφ’ όσον ο ασθενής το επιθυμεί και υπάρχει ένδειξη.

IG-balloon-1-300x280

Το μπαλόνι πριν την έκπτυξη του στο στομάχι.

Το μπαλόνι μετά την πλήρη έκπτυξη.