Τοποθέτηση Ενδοπροσθέσεων (stent)

Ο ρόλος των στεντ είναι να παρακάμψουν κάποια απόφραξη του αυλού του οργάνου ή να βοηθήσουν στην διάνοιξη κάποιας στένωσης.

Τα στεντ είναι κύλινδροι από πλαστικό ή μεταλλικό πλέγμα. Εχουν διάφορες διαμέτρους και ιδιότητες, αναλόγως του οργάνου στο οποίο χρησιμοποιούνται. Μπορεί να τοποθετηθούν στον οισοφάγο, πυλωρό, δωδεκαδάκτυλο, χοληφόρα και έντερο. Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια ενδοσκοπίου.

Τα στεντ ταξινομούνται αναλόγως του υλικού κατασκευής τους σε πλαστικά και μεταλλικά. Τα πλαστικά συνήθως είναι για βραχυπρόθεσμη χρήση, ενώ τα μεταλλικά έχουν προοπτική να μείνουν μόνιμα στον οργανισμό. Η παρουσία τους στον οργανισμό δεν δημιουργεί ιδιαίτερα ενοχλήματα.

Εαν η τοποθέτηση του πρόκειται να λύσει ένα προσωρινό πρόβλημα, το στεντ μπορεί να αφαιρεθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Η αφαίρεση γίνεται επίσης ενδοσκοπικά.

Στεντ-οισοφάγου

Τοποθέτηση στεντ οισοφάγου

Στεντ-πυλωρού

Στεντ πυλωρού