Εμπεδησιομετρία – Πεχαμετρία οισοφάγου

Η εμπεδησιομετρία (impedance) αντικατέστησε την παλαιότερη εξέταση της πεχαμετρίας, για τη μελέτη της γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης. Με την εξέταση αυτή λαμβάνουμε πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τον αριθμό και την ποιότητα των παλινδρομήσεων στον οισοφάγο, αλλά και της σχέσης τους με τα συμπτώματα.

Με τον όρο πεχαμετρία (pH-metry) νοείται η συνεχής καταγραφή για 24 περίπου ώρες της οξύτητας εντός του οισοφάγου. Με τον όρο αντιστασιομετρία νοείται η συνεχής καταγραφή της ηλεκτρικής αντίστασης εντός του οισοφάγου. Η αντίσταση είναι διαφορετική σε παλινδρομήσεις υγρών (όξινων ή αλκαλικών), αέρα ή μεικτών στοιχείων.

Πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην αγωγή με φάρμακα που καταστέλλουν τη γαστρική οξύτητα, όπως είναι η ομεπραζόλη, η εσομεπραζόλη, η παντοπραζόλη, η ρανιτιδίνη κά. Οι ασθενείς αυτοί συχνά έχουν υποβληθεί σε ενδοσκοπήσεις και αλλά τα ευρήματα μπορεί να είναι φτωχά.

Με την εξέταση αυτή όχι μόνο αποκαλύπτονται στοιχεία για τον αριθμό και τη διάρκεια των παλινδρομήσεων, αλλά λαμβάνονται πληροφορίες για τη φύση τους και τη σχέση τους με τα συμπτώματα. Χωρίς την εξέταση αυτή δεν είναι δυνατό να τεθεί η διάγνωση λειτουργικής διαταραχής, όπως είναι ο λειτουργικός καύσος ή πόνος, ενώ είναι πιθανό μπορεί να διακρίνει αν κάποιοι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα, χωρίς να είναι απολύτως απαραίτητο.

24ωρη καταγραφή Ph – Impedance του οισοφάγου .

Επιπλέον κανείς ασθενής δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση για γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, χωρίς επιβεβαίωση της διάγνωσης ή της μη-ανταπόκρισης σε φαρμακευτική αγωγή. Αυτό γίνεται κυρίως με την εμπεδησιομετρία.

Διαδικασία εξέτασης

Η εξέταση δεν είναι επώδυνη. Πραγματοποιείται με τη χρήση πολύ λεπτού, μαλακού και εύκαμπτου καθετήρα ο οποίος τοποθετείται στον οισοφάγο μέσα από τη μύτη για ένα 24ωρο. Υπάρχει συνεχής καταγραφή των αλλαγών της αντίστασης στον οισοφάγο, η οποίο καταγράφεται σε ειδικό καταγραφέα ζώνης που φέρει ο ασθενής. Μετά την τοποθέτηση και μέχρι την αφαίρεση του καθετήρα, ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει σχεδόν ολες τις καθημερινές δραστηριότητες του.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσουμε ένα ραντεβού και να σας δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες.