Οι Ψυχογενείς Διαταραχές Διατροφής είναι ψυχικές διαταραχές που έχουν ως μέσο έκφρασής τους το φαγητό και τον περιορισμό, την υπερκατανάλωση ή διαταραγμένους χειρισμούς του.

Είναι σοβαρές διαταραχές επειδή προκαλούν εκπτώσεις σε διάφορες περιοχές λειτουργικότητας του ατόμου (σωματική, συναισθηματική, κοινωνική) και σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν σε σοβαρές σωματικές επιπλοκές ή και στο θάνατο.

Η Υπηρεσία μας έχει ως σκοπό την θεραπευτική υποστήριξη νεαρών ατόμων με Ψυχογενείς Διαταραχές Διατροφής, ώστε ν’ αναπτύξουν εναλλακτικούς, υγιείς τρόπους ανταπόκρισης στις ψυχικές τους ανάγκες, αντί του φαγητού. Η υποστήριξη αυτή προσφέρεται με διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας και με παράλληλη παρακολούθηση της σωματικής τους κατάστασης, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς συνεργάτες του Κέντρου (παθολόγο/παιδίατρο και διατροφολόγο)

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Αξιολόγηση: – Του είδους της διαταραχής, του σταδίου της και της κατάστασης ιατρικής επικινδυνότητας που ενδεχομένως προκαλεί, των παραγόντων που διευκολύνουν την ανάνηψή και του είδους της θεραπείας που απαιτείται για την ασφαλή αντιμετώπισή της.
 • Θεραπευτική υποστήριξη: – Παρακολούθηση σωματικής/ φυσικής κατάστασης του ατόμου
 • Ψυχοθεραπευτική υποστήριξη με:
  • Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Θεραπεία κινητοποίησης
  • Βραχεία Συμπεριφορική Θεραπεία
  • Οικογενειακή Συμβουλευτική/Θεραπεία
 • Συνεργασία με δομές εκπαίδευσης

Έχετε πεπτικά προβλήματα ψυχογενούς αιτιολογίας;

Η ψυχίατρος του κέντρου Τάνια Κιάνα και η υπόλοιπη ομάδα του ΑΔΡΙΑΝΙΟΥ είναι εδώ για να εντοπίσει το πρόβλημά και να βρει την ενδεδειγμένη για εσάς θεραπεία.