Εκβαση των διαταραχών διατροφής

Η έκβαση μπορεί να είναι η πλήρης ίαση, η χρονιότητα ή ο θάνατος.

Η πλήρης ίαση σχετίζεται με την έγκαιρη παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της νευρογενούς ανορεξίας, με μικρού έως μετρίου βαθμού απώλειας βάρους, η συστηματική θεραπευτική υποστήριξη και η τακτική παρακολούθηση προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχίζεται για ένα διάστημα ακόμη και μετά την αποκατάσταση του βάρους.