Λειτουργικές δοκιμασίες για διάγνωση βακτηριακής υπερανάπτυξης στο λεπτό έντερο.

Αν και η μέθοδος αναφοράς είναι η αναρρόφηση υγρού και η καλλιέργειά του από τη νήστιδα (τμήμα του λεπτού εντέρου), στην πράξη έχει αντικατασταθεί από δοκιμασίες αναπνοής.

Αυτές στηρίζονται στην ανίχνευση στον εκπνεόμενο αέρα είτε διοξειδίου του άνθρακα είτε υδρογόνου, μετά από χορήγηση ουσιών, όπως η λακτουλόζη και η γλυκόζη. Η συλλογή των δειγμάτων εκπνεόμενου αέρα γίνεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Υπάρχουν και άλλες δοκιμασίες που ανιχνεύουν στα ούρα ή στον ορό αίματος συγκεκριμένες ουσίες, ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η εγκυρότητά τους