Αχαλασία Οισοφάγου

Οφείλεται σε αδυναμία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα να χαλαρώσει, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μείωση του περισταλτισμού στον υπόλοιπο οισοφάγο. Ετσι υπάρχει αδυναμία της τροφής να εισέλθει στον στόμαχο. Κατ’ επέκταση η τροφή συσσωρεύεται στον οισοφάγο, ο οποίος αυξάνει σε διάμετρο. Τελικά ο οισοφάγος αδειάζει από τροφή με τον έμετο.

Η αιτία δεν είναι γνωστή αλλά η βλάβη αφορά στα νεύρα του οισοφάγου. Η βλάβη οδηγεί σε σχεδόν μόνιμο σπασμό του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, με συνέπεια όλα τα παραπάνω. Η πάθηση πλήττει και τα δύο φύλα σε συχνότητα 1:100 000.

Συμπτώματα

Τα κυριότερα συμπτώματα της αχαλασίας είναι δυσκαταποσία, οισοφαγική παλινδρόμηση και πόνος στο στήθος.

Διάγνωση

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με γαστροσκόπηση (θετική στο 1/3 των ασθενών και αρνητική σε άλλο 1/3), κατάποση γαστρογραφίνης και μανομετρία οισοφάγου.

Η σημαντικότερη ίσως εξέταση είναι η μανομετρία. Η εξέταση κλασσικά δείχνει ότι:

  • Ο Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας (ΚΟΣ) δεν χαλαρώνει σε υγρές καταπόσεις
  • Η πίεση του ΚΟΣ είναι πολύ αυξημένη
  • Υπάρχει έλλειψη περίσταλσης στο σώμα του οισοφάγου

Η αχαλασία διακρίνεται σε 3 τύπους:

  • Τύπος Ι (Κλασσική)
  • Τύπος ΙΙ (Συμπιεστική)
  • Τύπος ΙΙΙ (Σπαστική)
Achalasia 2 black

Αχαλασία τύπου ΙΙΙ

Θεραπεία

Η αρχική θεραπεία στηρίζεται σε φάρμακα, αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης (Sildenafil), αναστολείς της αντλίας ασβεστίου (Nifedipine), νιτρώδη (υπογλώσια), αλλαντική τοξίνη (Botox). Διαστολή του ΚΟΣ με ειδικά μπαλόνια έχει επίσης χρησιμότητα.
Οταν η συντηρητική προσέγγιση δεν αποδίδει, χρησιμοποιείται εγχειρητική, με μυοτομή Heller.

Η μυοτομή δεν έχει την ίδια απόδοση στους τρεις τύπους της αχαλασίας. Η τύπου ΙΙ απαντά σε ποσοστό 100%. Η τύπου Ι ανταποκρίνεται σε ποσοστό 67%. Για την τύπου ΙΙΙ η χειρουργική επέμβαση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.