Ορώδες κυσταδένωμα

Το ορώδες κυσταδένωμα συμβάλλει στο 20-40% των κυστικών παγκρεατικών νεοπλασμάτων. Είναι μόρφωμα που εμπεριέχει πολλαπλές μικρές κύστεις, μικρότερες από 2cm και κεντρική αποτιτανωμένη ουλή στο 10% των ασθενών. Μακροσκοπικά θυμίζουν τσαμπί από σταφύλι.

Τα κυσταδενώματα εμφανίζονται κυρίως σε γυναίκες (80%) ηλικίας άνω των 60 ετών. Εντοπίζονται συνήθως στο σώμα και την ουρά του παγκρέατος (50-70%). Μπορούν να φθάσουν και τα 25 cm σε διάμετρο, προκαλώντας πιεστικά φαινόμενα (π.χ. αποφρακτικό ίκτερο από πίεση του χοληδόχου πόρου).

Τα ορώδη κυσταδενώματα είναι καλοήθεις βλάβες χωρίς δυνατότητα κακοήθους εξαλλαγής. Η χειρουργική εξαίρεσή τους έχει ένδειξη μόνο όταν προκαλούν πιεστικά φαινόμενα, ή στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάκριση τους από κακοήθεις βλάβες.