Βλεννώδεις κυστικοί όγκοι

Οι όγκοι αυτοί αποτελούν το 20-40% των κυστικών όγκων του παγκρέατος.

Κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους:

  1. Βλεννώδες αδένωμα
  2. Βλεννώδες νεόπλασμα με έντονη ατυπία κυττάρων
  3. Βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα

Το βλεννώδες αδένωμα αποτελεί καλοήθη βλάβη. Η διάγνωσή του απαιτεί την χρήση Μαγνητικής τομογραφίας και Ενδοσκοπικού υπερηχογραφήματος. Συναντάται συνήθως σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών (>80%). Εντοπίζεται κυρίως στο σώμα και την ουρά του παγκρέατος.

Το μόρφωμα αυτό θεωρείται προ-καρκινωματώδες και η θεραπεία του είναι η χειρουργική εξαίρεση, από χειρουργό εξειδικευμένο στην χειρουργική Παγκρέατος .