Νευροενδοκρινείς όγκοι

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι του παγκρέατος ή PNETs αποτελούν το 1-2% των όγκων του οργάνου. Είναι σπάνιοι όγκοι οι οποίοι, ανάλογα με την ουσία που παράγουν, ταξινομούνται σε:

  1. Λειτουργικά PNETs
  • Ινσουλινώμα
  • Γαστρίνωμα
  • Γλουκαγόνωμα
  • VIPωμα

2.Μη-λειτουργικά PNETs

Η συμπτωματολογία τους εξαρτάται από την ουσία που παράγουν και μπορεί να είναι η επίμονη υπογλυκαιμία στα ινσουλινώματα ή υποτροπιάζοντα έλκη στομάχου στο γαστρίνωμα. Σπάνια οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι και κακοήθεις και να εμφανίζονται με ηπατικές μεταστάσεις.

Η διάγνωσή τους απαιτεί εξειδικευμένες εξετάσεις και η θεραπεία τους είναι χειρουργική.