Θρασύβουλος Πόδας - Γαστρεντερολόγος Θεσσαλονίκη

“Η μεν Τέχνη μακρά, ο δε βίος βραχύς”
Ιπποκράτης 460πΧ – 377πΧ

“Ακούτε τον άρρωστο. Σας δίνει τη διάγνωση”
Sir William Osler 1849 – 1919

“Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο πράγματα, η επιστήμη και η γνώμη. Το πρώτο γεννά γνώση , το τελευταίο άγνοια.”
Ιπποκράτης 460πΧ – 377πΧ

Θρασύβουλος Πόδας FRCPI, FEBG, CCST

Γαστρεντερολόγος


Επεμβατικές ενδοσκοπήσεις
Φλεγμονώδη Νοσήματα

Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Μετά από την υπηρεσία υπαίθρου μετέβη στη Μ. Βρετανία για εξειδίκευση.

Επειτα από επιτυχή ολοκλήρωση ειδικών εξετάσεων, ειδικεύθηκε εκεί αρχικά στην Παθολογία και κατόπιν στη Γαστρεντερολογία.

Εργασθηκε σε πολλά νοσοκομεία του Βρετανικού Συστήματος Υγείας (NHS) για 15 έτη, μέχρι και του βαθμού του Διευθυντού τμήματος. Ως μέρος της ειδίκευσης του στην Παθολογία, έλαβε επι μέρους εκπαίδευση και εμπειρία σε Καρδιολογία, Ενδοκρινολογία, Νευρολογία, Γηριατρική, Ρευματολογία και Πνευμονολογία.

Κατά την διάρκεια της ειδίκευσης του στην Γαστρεντερολογία, πλην της οργανωμένης εκπαίδευσης παρακολούθησε πολλά στοχευμένα σεμινάρια και ημερίδες επί ειδικών θεμάτων σε ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία. Μερικά από αυτά αφορούσαν στη θεραπεία όγκων παχέος εντέρου και οισοφάγου, θέματα εντερικής και παρεντερικής σίτισης, μανομετρία και εμπεδησιομετρία (πεχαμετρία) οισοφάγου κλπ.

Ελαβε μέρος σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και ημερίδες όπως το EUGW (Πανευρωπαϊκό Γαστρεντερολογικό Συνέδριο), DDW (Αμερικανικό Γαστρεντερολογικό Συνέδριο), συνέδρια της Βρετανικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας (BSG), Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο κλπ. Εχει αποκτήσει εκτεταμένη ενδοσκοπική εμπειρία μέσα από χιλιάδες ενδοσκοπήσεις (διαγνωστικές και επεμβατικές) και σεμινάρια όπως το IRCAD (Research Institute against Digestive Cancer, Γαλλία), GEEW (Gastroenterology and Endotherapy European Workshop, Βέλγιο), Endo Club Nord, Γερμανία και πολλά άλλα.

Εκπαιδεύτηκε επίσης σε πιο ειδικά αλλά συναφή θέματα όπως η διαχείριση πόρων και διοίκηση Υγείας, πρώτες βοήθειες/καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (ACLS), προστασία από ακτινοβολία, μεθόδους έρευνας στο εργαστήριο, αξιολόγηση δημοσιεύσεων, στατιστική και διάφορα άλλα σημαντικά για την Υγεία γνωστικά αντικείμενα.

Από το 2001 είναι υπεύθυνος Γαστρεντερολογικού/Ενδοσκοπικού Τμηματος της Κλινικής Αγ. Λουκάς στο Πανόραμα, Θεσσαλονίκης.

Στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του περιλαμβάνονται οι επεμβατικές/θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις, οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διερεύνηση Συμπτωμάτων
Θεραπευτική/ογκολογική παρακολούθηση
Ιατρείο δεύτερης γνώμης
Ενδοσκοπικές εξετάσεις/επεμβάσεις

Ενδοσκοπικές πράξεις Ανώτερου/ Κατώτερου Πεπτικού

♦  Διαγνωστική γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση
♦  Πολυπεκτομή
♦  Βλεννογονεκτομή (ESD)
♦  Εντεροσκόπηση
♦  Διαστολή οισοφάγου για αχαλασία
♦  Διαστολή πυλωρού για στένωση, με μπαλόνι
♦  Τοποθέτηση stent ανώτερου/κατώτερου πεπτικού
♦  Σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών οισοφάγου
♦  Αιμόσταση αιμορραγούντων ελκών
♦  Τοποθέτηση ενδοσκοπικής γαστροστομίας/νηστιδοστομίας
♦  Τοποθέτηση ρινονηστιδικού καθετήρα σίτισης
♦  Τοποθέτηση παρεντερικού καθετήρα σίτισης

Βιοψίες ήπατος

ERCP
♦  Διαγνωστική ERCP
♦  Σφιγκτηροτομή και αφαίρεση χολολίθων
♦  Τοποθέτηση stent χοληδόχου πόρου / παγκρέατος
♦  Λήψη κυτταρολογικών δειγμάτων

Διερεύνηση πεπτικού με ενδοσκοπική κάψουλα
Διενέργεια μανομετρίας και εμπεδησιομετρίας (πεχαμετρίας) πεπτικού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Multiple angioid tumour-like skin metastases of primary liver carcinoma. Lefaki J., Asvesti K., Podas T. Αrchives of Dermatology 1989;  :133-134. 5o Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 14-16 Απριλίου 1989.
 1. Effect of an elemental diet on rheumatoid arthritis: A pilot study. Podas T., Nightingale J., Οldham R., Maybery J.F. Midlands Rheumatology Association meeting April 1995.
 1. Effective use of video education in patients undergoing gastroscopy. Podas T., Robinson R.,Watters C., Wright S., Friedman T., Maybery JF. BSG meeting, Brighton. Gut 1997; 40(3S):56A.
 1. Effect of elemental diets +/- additional glutamin on small intestinal morphology and resistance to indomethacine induced injury. Podas T., Khatri M., Mac Donald C., Johnson W., Goodlad RA., Playford RJ. BSG meeting, Harrogate,1998.
 1. Clinical trial of bovine colostrum for protection against NSAID-induced enteropathy. Mac Donald C., Calnan DP., Podas T., Johnson W., Playford RJ. DDW meeting, N. Οrleans,1998. Gastroenterology 1998; Volume 114, Supplement 1, Page A209.

ABSTRACTS – POSTERS

 1. Wells syndrome.Tsoitis G., Lefaki J., Lambroudi M., Podas T., Asvesti K. Archives of Dermatology 1989;  :128-129. 5o Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 14-16 Απριλίου 1989.
 1. Helicobacter Pylori eradication in the long term managemnet of peptic ulcer disease in general practice. Νair P., O’Shea C., Podas T., Wicks ACW. Gastroenterology 1996; 110 (suppl. 4): A204.
 1. Filtered air spectacles for hay fever eye symptoms. Stern MA., Duthie M., Podas T., Scott GJT. J Allergy Clin Immunol. 1997; 99 (1 Part II suppl.): S446. Poster at the International Association of Allergy and Immunology meεting in Stockholm 1996.
 1. Use of video for preparing patients awaiting gastroscopy. Podas T., Robinson R., Watters., Wright S., Friedman T., Maybery JF. Gastroenterology 1997; 112 (suppl. 4): A260.
 1. An additional clinical role for elemental diets in the treatmant of chronic disease. Podas T., Nightingale J., Oldham R., Roy S. , Sheehan NJ., Playford RJ., Taub N., Maybery JF. Clinical Science 1997; 92 (suppl. 36);20p. Poster at the Medical Research Society meeting in London 1997.
 1. Effective use of video education in patients undergoing gastroscopy. Podas T., Watters C., Wright S., Friedman T., Maybery JF., Gut 1997; 40, pp. 224-224 (suppl. 1): A56. Presented at the BSG meetimg in Brighton 1997.
 1. Gastroscopy- a patient’s guide. Podas T., Robinson R., Shears J. Tidmarsh C., Maybery JF. Gut 1997; 40 (suppl. 1): A82. Poster at the BSG meeting in Brighton 1997.
 1. Sigmoidoscopy- a patients guide. Robinson R., Podas T., Shears J., Tidmarsh C., Maybery JF. Gut 1997; 40 (suppl. 1):A82.
 1. An additional clinic role for elemental diets in the treatment of chronic inflammatory disease. Podas T., Nightingale J., Oldham R., Roy S., Sheehan N.J., Playford R., Taub N., Maybery JF. Gut 1997, 41(suppl. 3): A226.
 1. Screening for osteoporosis in patients with Crohn’s disease. A detailed evaluation of calcaneal ultrasound. Robinson R., Carr I., Podas T., Al-Azzawi F., Iqbal J. Abrams K. Mayberry JF. Gut 1997, 41(suppl.3): A227-A228.
 1. Effect of elemental diets +/- aditional glutamine on small intestinal morphology and resistance to indomethacin-induced injury. Podas T., Khatri M., Mac Donald CE., Johnson W., Goodlad RA., Playford RJ. Gastroenterology 1998:114 (4 pt2 SS): G3698. Presented at the BSG meeting at Harrogate 1998 and a poster at the DDW in Orleans 1998.
 1. Clinical trial on bovine colostrum for protection against NSAID-induced enteropathy. Mac Donald CE., Calnan DP., Podas T., Johnson W. Playford RJ.. Gastroenterology 1998; 114(4 pt2 SS): G0856. Presented at the DDW in Orleans 1998.
 1. Effect of caseine or whey-protein supplementation on elemental diet-induced gut changes in the rat. Podas T., Mandir N., Goodlad RA., Johnson W., Marchbank T., Playford RJ.   Gut 1999; 45 (suppl. V): A331. Presented at the 7th UEGW in Rome, Nov. ’99.
 1. Περιεσφιγμένη οσχεοβουβωνοκήλη ως επιπλοκή οξείας εκκολπωματίτιδας. Γαλάνης Ι., Γιακουστίδης Α., Ζαραμπούκας Κ., Κανιστράς Χ., Γιαννούλης Π., Ιωαννίδου Δ., Πόδας Θ.  Πόστερ Νο 188, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010.
 1. High-resolution manometry with pressure topography is used to subtype achalasia cardia in a 10-year old patient. Karanika E., Podas T., Fotoulaki M., 6th European Pediatric GI Motility meeting, September 2013, p.12 Acta Gastroenterologica Belgica, supplement Ιssue.
 1. Η χρήση της μανομετρίας υψηλής ανάλυσης σε ασθενείς με αχαλασία στη Βόρειο Ελλάδα. Π. Καρανίκα, Μ. Φωτουλάκη, Θ. Πόδας. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας 2013 Θεσσαλονίκη.
 1. Esophageal pressure topography features and endoscopic findings in children presenting with bolus impaction Karanika E., T.Podas, I.Panagiotou, A. Papadopoulou, M.Fotoulaki1. 47th ESPGHAN meeting 2014, Jerusalem.
 1. Characteristics of achalasia subtypes in Greek paediatric patients: a high-resolution manometry study. Karanika E., T.Podas, M.Fotoulaki, N. Viazis.  48th ESPGHAN meeting 2015 Amsterdam.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Bilateral retroauricular lichen planus tumidus follicularis. Tsoitis G., Lefaki J., Lambroudi M., Asvesti K., Podas T. Dermatol. Venereol. 1987; 114: 1456-1458.
 1. Achalasia- A critical review of epidemiological studies. Podas T., Eaden J., Maybery M., Maybery JF., Am J Gastroenterol 1998: 93 (12): 2345-2347.
 1. Pantoprazol, Prout and the proton pump. Playford RJ.,Podas T., Modlin I. Hospital Medicine 1999:60 (7.)
 1. Co-administration of the health food supplement, bovine colostrum, reduces the acute non-steroidal anti-inflammatory drug-induced increase in intestinal permeability. Playford RJ, MacDonald CE, Calnan DP, Floyd DN, Podas T, Johnson W, Wicks AC, Bashir O, Marchbank T. Clin Sci (Lond). 2001 Jun;100(6):627-33.
 1. Occupation and gastric cancer. Raj A, Mayberry JF, Podas T. Postgrad Med J. 2003 May;79(931):252-8. Review.
 1. S-shaped ilio-mesenteric bypass in a young high risk patient. Christopoulos D., Podas T., Pitoulias G., Tachtsi M., Papadimitriou D. Int Angiol. 2008 Aug;27(4):353-5
 1. Gastrointestinal stromal tumour of the stomach in a young child with oesophageal stricture. Roussis XS., Hajivassiliou CA., Rahmani E., Prodromou K., Podas T., Zavitsanakis A. Eur J Pediatr Surg. 2010 Mar;20(2):130-1. doi: 10.1055/s-0029-1234063. Epub 2009 Sep 10
 1. An elemental diet in the treatment of acute rheumatoid arthritis: comparison with prednisolone. Podas T., Nightingale J., Oldham R., Roy S., Sheehan NJ., MayberryF. PMJ Feb. 2007
 1. Does endoscopic treatment for early oesophageal cancers give equivalent oncological outcomes as compared with oesophagectomy? Best evidence topic (BET). Fovos A., Jarral O., Panagiotopoulos N., Podas T., Mikhail S., Zacharakis E. Int J Surg. 2012;10(9):415-20. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.06.005. Epub 2012 Jul
 1. Does Heller’s myotomy provide superior clinical outcome in comparison to botulinum toxin injection for treatment of achalasia?: Best evidence topic (BET). Fovos A., Jarral O., Patel V., Podas T., Spalding D., Zacharakis E.  Int J Surg. 2012;10(3):120-3. doi: 10.1016/j.ijsu.2012.01.008. Epub 2012 Feb 8.
 1. Endoscopic ultrasound in the diagnosis of pancreatic intraductal papillary mucinous neoplasms. Efthymiou A., Podas T., Zacharakis E. World J Gastroenterol. 2014 Jun 28;20(24):7785-93. doi: 10.3748/wjg.v20.i24.7785..